Qyteti-i-Decanit2.JPG
 


 

 Diaspora-(2).jpg

Broshura - Tatimi në Pronë
Broshura-Tatimi-ne-Prone.jpg

 Reklama - Tatimi në Pronë


Listat - Borxhet e Tatimit  2001-2014
LISTAT---BORXHET-E-TATIMIT.jpg

SHTYP FATURËN E TATIMIT
NË PRONË /  E - FATURA

Tatimi-ne-Prone---PNG.png

 INSTGAP.jpg

STRATEGJIA--E-KOMUNES-PER-INFORMIM-DHE-KOMUNIKIM--2015---2019.png

Lajmet

Njoftim për Debat publik për dt.03.05.2017
28 prill 2017
                                        N J O F T I M

 Njoftojmë qytetarët e Komunës së Deçanit se Kuvendi i Komunës në Bashkëpunim më Drejtorin e Administratës Komunale dhe QKMF-në  organizon :

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                        

më shumë...

Nënkryetari i Komunës z.Sami Cacaj dhe drejtori për Mbrojtje Shpëtim dhe Shërbimeve publike z.Izet Zenuni kanë mbajte takim të përbashkët më këshillin e qytetit të Deçanit dhe Drejtorin e Ndërmarrjes ,,Hixhena’’
25 prill 2017

KF –Deçani ecin drejt suksesit
24 prill 2017

Në objektin e Komunë së Deçanit shtrihet dora e pajtimit mes dy familjeve Mazrekaj dhe Sadikaj
12 prill 2017

Është mbajte mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale
11 prill 2017

Njoftim për mbledhje të jashtëzakonshme të Asambles Komunale për dt 11.04.2017
10 prill 2017

 


     z. Rasim SELMANAJ
      Kryetar i Komunës
_______________________
     
PROFILI-I-KOMUNES---DECAN.png
________________________


StatutiiKomunes.png

UdhezuesiPerQytetar-(2).png

PasqyratDhePlaneteKomunes

 QASJA-NE-DOKUMENTET-PUBLIKE-(1).jpg

Turizmi - Perspektiva e Qytetit të Deçanit

Kontakto Komunën
TELFIX.jpg

________________________

TELEFONI-EMERGJENT.jpg
Nr. i Telefonit Emergjent
" 193 "
Vala / Ipko / Fiksi

________________________