Republika e Kosoves

Deçan

          

Shërbimi   ‘ e/Kioska ‘

Pajisja me këto Certifikata/Dokumente Personale/Familjare :

  1. Certifikata e Lindjes
  2. Ekstrakti i Lindjes
  3. Certifikata e Martesës
  4. Certifikata e Shtetësisë
  5. Certifikata e Vendbanimit