Republika e Kosoves

Deçan

Zyra për Mbrojtjen e të Dhënave Personale


Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale :

z. Enver CACAJ   /   Zyrtar i Lartë i NJMBNJ – së

Kontakti :     Tel./Centrex-i :   038 200 / 44 316

                       e-Mail-i :   Enver.Cacaj@rks-gov.net


Vendimi – Emrimi i Zyrtarit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale   

Vegëza/Linku / Vendimi Nr.01/2021 i Komisioneres për Informim dhe Privatësi për shtetet

dhe organizatat ndërkombëtare që sigurojnë nivel të duhur të Mbrojtjes së të Dhënave Personale