Republika e Kosoves

Gllogoc

Misioni & Vizioni

Mirësevini në Drenas

Faqja e Drenasit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Statuti

Lejet e Ndertimit

Qasja ne dokumente zyrtare

Portali shteteror

Platforma INVESTOMETRI

Platforma Qeveris Mirë

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës

Pagesat e tatimit ne prone

Himni

Harta e qytetit

GEOportal

E-Administrat

Si të pajisem me leje ndërtimore

E-Mesimi

Dëshmorët

Si te Paijisem me Dokumente te Gjendjes Civile

Qasje ne e-mail zyrtar

Deklarimi i Pasurisë