Republika e Kosoves

Gllogoc

Misioni & Vizioni

Mirësevini në Drenas

Faqja e Drenasit do te jetë faqja, ne të cilën qytetaret e komunës sonë, por edhe me gjere, mund të informohen për punën dhe te arriturat tona, por edhe me preokupimet tona dhe te qytetareve tanë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Platforma Qeveris Mirë

Dëshmorët

Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës

Statuti

Pagesat e tatimit ne prone

Qasje ne e-mail zyrtar

Himni

Deklarimi i Pasurisë

Harta e qytetit

Si të pajisem me leje ndërtimore

Qasja ne dokumente zyrtare

GEOportal

Lejet e Ndertimit

Portali shteteror

E-Administrat

Si te Paijisem me Dokumente te Gjendjes Civile

Platforma INVESTOMETRI

E-Mesimi