Republika e Kosoves

Gllogoc

Drejtoria e Arsimit

 

Tafil Halilaj Emri dhe Mbiemri: Tafil Halilaj

Data e lindjes:

Vendli i lindjes: Tërdec 

Vendbanimi:       Tërdec

Nr. kontaktues:   038 200 40844 / 049 977 771

Email: tafil.halilaj@rks-gov.net