Republika e Kosoves

Lipjan

 

Misioni & Vizioni

Lipjani i së nesërmës do jetë qendër e rëndësishme në regjion, me ekonomi të zhvilluar e moderne brenda Trekëndëshit të Zhvillimit, do mbështes fuqishëm industrinë, turizmin dhe bujqësinë, do ketë mjedis dhe infrastrukturë urbane e rurale të nivelit të lartë dhe të balancuar në vijën fshat – qytet, bazuar në zhvillimin e planifikuar, Komunë e hapur për iniciativa private e ndërmarrësi, Komunë e zonave atraktive dhe të veçanta turistike.

Lipjani me ide dhe profesionist të rinjë, me nivel të lartë kulturor-arsimor dhe përmbajtje, Komunë e sportit dhe artit, Komunë e cila i kushton kujdes kategorive të ndjeshme të popullatës dhe përmirësimit të mjedisit jetësor, atraktive për të jetuar dhe punuar.

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

 

.

 

 

 

 

 

..

sherbimet

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

Marrëveshjet

Platforma WebGIS e qytetit të Lipjanit

Programi ROMACTED

Platforma e konsultimeve publike

Kalendari i aktiviteteve për vitin 2022, mundësi të barabarta për të gjithë

Pronat Komunale

KONSULTIMET PUBLIKE

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

Si të Pajisemi me Kushte ndërtimore

Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi (NBB)

Fushata rajonale “Kryetari komunal më miqësor me RAE”

Subvencionet

Kontratat e Hapura

Buletini mujor

ATK – Verifikimi i punëtorëve

Qendra për Shërbim me Qytetar

APlikacionet për RELOAD

MBROJTJA E SINJALIZUESVE

Raporti i përformancës

Kryetarët e fshatrave

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

RAPORTET E AUDITORIT

Kodi i Etikës

Qasje në Dokumente Publike

Çmimi Evropian i Ekselencës së Qeverisjes në Kosovë

Platforma për të drejtat e njeriut

BURSA PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË LIPJANIT

Formularët për Gjeodezi dhe Kadaster

INFORMACIONE NGA DREJTORATI I URBANIZMIT

Raporto Keq përdorimet e zyrtarëve komunal

Formularë për Biznese

Shtyp Faturën e Tatimit në Pronë Online