Republika e Kosoves

Lipjan

 

Misioni & Vizioni

Të nderuar qytetarë të Komunës sonë, faqja e Komunës së Lipjanit është një mundësi e mirë e komunikimit ku do të paqyrohet puna e Komunës së Lipjanit dhe organeve komunale  për të mundësuar qytetarëve qasje  dhe informim  më të drejtpërdrejt. Kjo faqe do të jetë transparente  ku do të ofrohen të gjitha informatat për aktivitetet dhe punën e Komunës së Lipjanit. Përmes kësaj faqe dëshirojmë të informojmë dhe të krijojmë mundësi për të gjithë qytetarët e Komunës sonë dhe më gjerë, jo vetëm të informohen por edhe të jenë pjesë aktive e punës sonë duke ju ftuar që përmes sugjerimeve, vërejtjeve dhe komenteve tuaja të ngritët performanca e organeve të pushtetit lokal. Ne duam bashkë me Ju të ndërtojmë një pushtet për qytetarin, një pushtet të vlerave dhe një administratë funksionale, transparente, efikase dhe llogaridhënëse. Ne ju ftojmë të reflektojmë bashkë në ndërtimin e një administrate komunale në shërbim të qytetareve tonë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

 

.

 

 

 

 

 

..

sherbimet

Platforma WebGIS e qytetit të Lipjanit

Marrëveshjet

Kalendari i aktiviteteve për vitin 2022, mundësi të barabarta për të gjithë

Kontratat e Hapura

Kodi i Etikës

Qendra për Shërbim me Qytetar

Qasje në Dokumente Publike

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

Platforma e konsultimeve publike

APlikacionet për RELOAD

Programi ROMACTED

Raporti i përformancës

Pronat Komunale

BURSA PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË LIPJANIT

Platforma për të drejtat e njeriut

MBROJTJA E SINJALIZUESVE

Subvencionet

Si të Pajisemi me Kushte ndërtimore

Buletini mujor

Fushata rajonale “Kryetari komunal më miqësor me RAE”

RAPORTET E AUDITORIT

Platforma për pjesëmarrje qytetare

KONSULTIMET PUBLIKE

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

ATK – Verifikimi i punëtorëve

Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi (NBB)

Formularët për Gjeodezi dhe Kadaster

INFORMACIONE NGA DREJTORATI I URBANIZMIT

Raporto Keq përdorimet e zyrtarëve komunal

Formularë për Biznese

Shtyp Faturën e Tatimit në Pronë Online