Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Lipjan

 

Misioni & Vizioni

Të nderuar qytetarë të Komunës sonë, faqja e Komunës së Lipjanit është një mundësi e mirë e komunikimit ku do të paqyrohet puna e Komunës së Lipjanit dhe organeve komunale  për të mundësuar qytetarëve qasje  dhe informim  më të drejtpërdrejt. Kjo faqe do të jetë transparente  ku do të ofrohen të gjitha informatat për aktivitetet dhe punën e Komunës së Lipjanit. Përmes kësaj faqe dëshirojmë të informojmë dhe të krijojmë mundësi për të gjithë qytetarët e Komunës sonë dhe më gjerë, jo vetëm të informohen por edhe të jenë pjesë aktive e punës sonë duke ju ftuar që përmes sugjerimeve, vërejtjeve dhe komenteve tuaja të ngritët performanca e organeve të pushtetit lokal. Ne duam bashkë me Ju të ndërtojmë një pushtet për qytetarin, një pushtet të vlerave dhe një administratë funksionale, transparente, efikase dhe llogaridhënëse. Ne ju ftojmë të reflektojmë bashkë në ndërtimin e një administrate komunale në shërbim të qytetareve tonë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

 

.

 

 

 

 

 

..

sherbimet

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

Marrëveshjet

Platforma WebGIS e qytetit të Lipjanit

Programi ROMACTED

Platforma e konsultimeve publike

Kalendari i aktiviteteve për vitin 2022, mundësi të barabarta për të gjithë

Pronat Komunale

KONSULTIMET PUBLIKE

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+

Si të Pajisemi me Kushte ndërtimore

Ndërtesat e banimit në bashkëpronësi (NBB)

Fushata rajonale “Kryetari komunal më miqësor me RAE”

Subvencionet

Kontratat e Hapura

Buletini mujor

ATK – Verifikimi i punëtorëve

Qendra për Shërbim me Qytetar

APlikacionet për RELOAD

MBROJTJA E SINJALIZUESVE

Raporti i përformancës

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

RAPORTET E AUDITORIT

Kodi i Etikës

Qasje në Dokumente Publike

Çmimi Evropian i Ekselencës së Qeverisjes në Kosovë

Platforma për të drejtat e njeriut

BURSA PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË LIPJANIT

Formularët për Gjeodezi dhe Kadaster

INFORMACIONE NGA DREJTORATI I URBANIZMIT

Raporto Keq përdorimet e zyrtarëve komunal

Formularë për Biznese

Shtyp Faturën e Tatimit në Pronë Online