Republika e Kosoves

Lipjan

Misioni & Vizioni

Të nderuar qytetarë të Komunës sonë, faqja e Komunës së Lipjanit është një mundësi e mirë e komunikimit ku do të paqyrohet puna e Komunës së Lipjanit dhe organeve komunale  për të mundësuar qytetarëve qasje  dhe informim  më të drejtpërdrejt. Kjo faqe do të jetë transparente  ku do të ofrohen të gjitha informatat për aktivitetet dhe punën e Komunës së Lipjanit. Përmes kësaj faqe dëshirojmë të informojmë dhe të krijojmë mundësi për të gjithë qytetarët e Komunës sonë dhe më gjerë, jo vetëm të informohen por edhe të jenë pjesë aktive e punës sonë duke ju ftuar që përmes sugjerimeve, vërejtjeve dhe komenteve tuaja të ngritët performanca e organeve të pushtetit lokal. Ne duam bashkë me Ju të ndërtojmë një pushtet për qytetarin, një pushtet të vlerave dhe një administratë funksionale, transparente, efikase dhe llogaridhënëse. Ne ju ftojmë të reflektojmë bashkë në ndërtimin e një administrate komunale në shërbim të qytetareve tonë.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Qendra për Shërbim me Qytetar

Qasje në dokumente zyrtare

Subvencionet

APlikacionet për RELOAD

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

Raporto Ankesën për SHërbime Publike Komunale

Raportet mbi Ndarjet dhe Shpenzimin e Parasë Publike

Programi ROMACTED

Pronat Komunale

Si të Pajisemi me Kushte ndërtimore

Kontratat e Hapura

Formularët për Gjeodezi dhe Kadaster

INFORMACIONE NGA DREJTORATI I URBANIZMIT

Raporto Keq përdorimet e zyrtarëve komunal

Formularë për Biznese

Shtyp Faturën e Tatimit në Pronë Online