Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ (Klubet Sportive, Shoqatat Sportive) – 09.02.2024

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ (Organizimi i aktiviteteve me rastin e Pavarësisë së Kosovës) 04.01.2024

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ “AVANCIMI I SPORTIT NË KOMUNËN E LIPJANIT” (27.07.2023)

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ “AVANCIMI I SPORTIT NË KOMUNËN E LIPJANIT”

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ “MËRGATA FEST 2023”, RISHPALLJE

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ “MËRGATA FEST 2023”

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ (Avancimi i sportit në Komunën e Lipjanit)

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ (Aktivitetet e qershorit)

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ (Aktivitete me rastin e 15 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës)

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ – 23.08.2022 (Festivali i fëmijëve 2022)

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR OJQ – 06.05.2022

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË OJQ-VE – 20.04.2022

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve (KLUBET SPORTIVE, SHOQATAT SPORTIVE) – 09.02.2022

 

 

 

 

 

Shpallje për përkrahjen e fermerëve me serra për vitin 2021 (17.05.2021)

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve – 15.04.2021

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve (KLUBET SPORTIVE, SHOQATAT SPORTIVE) – 31.03.2021

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve NË FUSHËN E RINISË (16.10.2020)

 

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR KLUBET SPORTIVE (09.09.2020)

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR PËRKRAHJE TË FERMERËVE (Shpallja dhe formularët)

 

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE NGA KULTURA DHE SPORTI 

 

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE TË PROJEKTEVE TË OJQ-ve KULTURORE DHE RINORE 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve NË FUSHËN E RINISË

 

 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PËR PROJEKTET E OJQ-ve NË FUSHËN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE FAMILJARE

 

 

 

 

Thirrje për aplikim për Grande në Bujqësi

 

 

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve Kulturore për bashkorganizimin e festivalit “Lipjani Këndon”

 

 

 

Aplikacionet për OJQ

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve (Klubet Sportive)

 

 

 

 

Aplikacionet për Klubet Soprtive

 

 

 

 

Thirrje Publike për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekteve/programeve të OJQ-ve Kulturore Rinore të regjistruara dhe cilat ushtrojnë aktivitete Kulturore dhe Rinore në Komunën e Lipjanit

 

 

 

 

 

Aplikacionet për OJQ-të Kulturore

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM ME MJETE FINANCIARE PËR NDËRMARRJET MIKRO, TË VOGLA DHE TË MESME 

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE NË BUJQËSI

 

 

 

 

APLIKACIONI PËR SERRË

 

 

 

 

APLIKACIONI PËR MOTOKULTIVATOR

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE

 

 

 

 

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIM PËR SUBVENCIONE