Republika e Kosoves

Lipjan

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT KOMUNAL 2023

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT KOMUNAL 2022

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT KOMUNAL 2021