Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

 

STATUTI I KOMUNËS SË LIPJANIT

 

 

STATUTI I KOMUNËS (SHFUQIZUAR)