Republika e Kosoves

Lipjan

 Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Vrellë të Magurës dhe Gypi furnizues Gllavicë - Babush
613-23-9106-5-2-1
31-08-2023 19-09-2023 Detajet
Renovimi i kulmit të dëmtuar në shkollën Ernest Koliqi në Babush i Muhaxherëve
613-23-9690-5-2-1
13-09-2023 22-09-2023 Detajet
Rikonstruimi i rrjetit te kanalizimit ne Akllap-Ritender
613-23-8672-5-2-1
17-08-2023 06-09-2023 Detajet
Furnizimi me Paravan për QKMF-në
613-23-9593-1-3-6
11-09-2023 18-09-2023 Detajet
Furnizimi i çerdhes së re në Shalë me paisje të ndryshme dhe inventar
613-23-9092-1-3-6
30-08-2023 04-09-2023 Detajet
Akomodimi në vend turistik për banorët e shtëpisë me bazë në komunitet
613-23-9660-2-3-6
13-09-2023 19-09-2023 Detajet
Asfaltimi i rrugës së Shkupit dhe rrugës së lumit në Gadime të Ulët faza II-Ritenderim
613-23-9117-5-2-1
31-08-2023 19-09-2023 Detajet
Dekorimi i qytetit për festat e fundvitit.
613-23-8763-2-2-1
21-08-2023 11-09-2023 Detajet
Llot 1 Renovimi efiqient i shkollave në Rufc të Ri, Topliqan, Kojske. Llot 2 Renovimi efiqient i shkollave Renovimi efiqient i shkollave në Medvec, Janjeve, Qylage, Shalë Shkolla e Mesme. Llot 3 Renovimi i shkollave ne Shale (Shkolla Fillore), dhe ne Sllovi
613-23-8960-5-1-1
25-08-2023 13-09-2023 Detajet
Rikonstruimi i rrugës së shkollës në Dobrajë të Madhe dhe rrugicat tjera
613-23-9337-5-2-1
06-09-2023 25-09-2023 Detajet
Renovimi i AMF-së në Babush
613-23-9270-5-2-1
04-09-2023 25-09-2023 Detajet