Republika e Kosoves

Lipjan

 Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Shtruarja e rrugëve fushore me zhavorr
613-24-427-5-1-1
26-01-2024 07-03-2024 Detajet
Furnizimi me mekanizëm bujqësor për fermer
613-24-405-1-1-1
25-01-2024 04-03-2024 Detajet
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit & asfsltimi i rrugicave në Kleqkë
613-24-1139-5-2-1
19-02-2024 11-03-2024 Detajet
Shtruarja e rrugëve fushore me zhavorr - Ritenderim
613-24-659-5-1-1
05-02-2024 07-03-2024 Detajet
Mirëmbajtja dhe pastrimi i objektit për shtëpinë me bazë në komunitet
613-24-1133-2-2-1
16-02-2024 08-03-2024 Detajet
Sigurimi fizik i objekteve në shkollat SHFMU Vëllezërit Frashëri, SHMP Adem Gllavica dhe Gjimnazi Ulpiana - Lipjan
613-24-885-2-2-1
13-02-2024 05-03-2024 Detajet
Furnizimi me energji elektrike i ormanit të ndriçimit publik në shtigjet e ecjes në Sllovi
613-24-1479-5-3-6
28-02-2024 04-03-2024 Detajet