Republika e Kosoves

Lipjan

 Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Ndërtimi i shtratit të lumit në fshatin Smallushë
613-22-6366-5-2-1
29-06-2022 18-07-2022 Detajet
Ndriqimi publik ne Teqe Lot 2 -Ritenderim
613-22-6169-5-2-1
22-06-2022 12-07-2022 Detajet
Aneks ne rrjetin e ujesjellesit brenda ne qytetin e Lipjanit
613-22-6457-5-2-1
29-06-2022 19-07-2022 Detajet
Sigurimi fizik i objekteve të institucioneve komunale, ndërtesat e Administratës, Qendra për Punë Sociale, Arkivit të Qytetit, Shtëpisë së Kulturës
613-22-5135-2-1-1
10-06-2022 20-07-2022 Detajet
Rikonstruimi i rrugës Poturovc - Dobrajë e Madhe -ritenderim
613-22-6210-5-2-1
24-06-2022 15-07-2022 Detajet
Furnizimi dhe vendosja e shenjave informuese për shenjezimin e monumenteve të natyrës në komunës e Lipjanit
613-22-6493-1-3-6
29-06-2022 05-07-2022 Detajet
Asfaltimi i rrugëve në Lipjan dhe Hallaq i Vogël
613-22-6317-5-2-1
29-06-2022 20-07-2022 Detajet
Ndërtimi i palestrës sportive në fshatin Gllogovc-Ritenderim
613-22-6569-5-2-1
01-07-2022 20-07-2022 Detajet
Ndërtimi i parqeve dhe lojrave për fëmijë në shkolla follore ne fshatra ,Kraishtë, Gllogovc,Rubovc,Bujan,Medvec,Topliqan, Krojmir,Baicë,Shalë,Magurë,Puturovc,Smallushë,Llugaxhi,Babush i Muhaxherëve,Banullë,Dobrajë e Madhe,Lipjan-faza II-të -ritenderim
613-22-6097-5-2-1
21-06-2022 12-07-2022 Detajet
Furnizimi dhe vendosja e shenjave informuese për shenjezimin e monumenteve të natyrës në komunës e Lipjanit
613-22-6412-1-3-6
28-06-2022 04-07-2022 Detajet
Furnizimi dhe mbjellja e drunjëve dekorativ në rrugët e qytetit dhe rrugët lokale
613-22-5621-1-2-1
15-06-2022 05-07-2022 Detajet