Republika e Kosoves

Lipjan

 Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Demolimi, furnizimi, montimi i dyerëve dhe dritareve në disa IEA
613-23-416-1-2-1
31-01-2023 20-02-2023 Detajet
Riparimi i defekteve dhe rregullimi i kulmeve në IEA-të
613-23-418-5-2-1
01-02-2023 21-02-2023 Detajet
Furnizimi i gjitha IEA me vegla (paisje)te ndryshme pune
613-23-288-1-2-1
26-01-2023 15-02-2023 Detajet
Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit verorë (fshirja dhe larja) në qytetin e Lipjanit
613-23-253-2-2-1
30-01-2023 20-02-2023 Detajet
Menaxhimi i tregjeve të Lipjanit
613-23-326-2-2-1
27-01-2023 20-02-2023 Detajet