Republika e Kosoves

Lipjan

 Tenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
Furnizimi me material stomatologjik
613-23-5210-1-2-1
25-05-2023 14-06-2023 Detajet
Trajtimi e qenve endacak
613-23-4897-2-2-1
19-05-2023 09-06-2023 Detajet
Furnizimi me material laboratorik për QKMF-Lipjan-Kontratë kornizë
613-23-4698-1-2-1
16-05-2023 06-06-2023 Detajet
Hapja - Pastrimi i lumenjëve dhe mirëmbajtja e hapsirave publike në fshatra
613-23-5227-5-2-1
31-05-2023 19-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e ashensorit në QKMF - LIPJAN - Ritenderim
613-23-5159-1-3-6
24-05-2023 02-06-2023 Detajet
Furnizimi me mekanizëm bujqësor për fermer
613-23-3758-1-1-1
25-04-2023 05-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e teknologjisë informative - Ritenderim
613-23-5372-2-2-1
29-05-2023 07-06-2023 Detajet
Furnizimi me pelet për ngrohje për IEA-të dhe QKMF-në në Lipjan
613-23-4752-1-1-1
18-05-2023 27-06-2023 Detajet
LLOT 1 - Hapja dhe ndertimi i rrugeve te reja brenda ne qytetin e Lipjanit (Rr.Afrim Zhitia, Rr. Bashkim Krasniqi, Rr. Haradin Bajrami-Rr. Haxhi Kleqka) LLOT 2 - Asfaltimi i rruges transit lagjja e Konjuhit deri te rruga regjionale Lipjan-Janjeve faza II, LLOT 3-Ndertimi i rrugëve ne lagjen e fshatit Krojmir, Kraishte dhe Zllakuqan Faza II.
613-23-4249-5-1-1
05-05-2023 13-06-2023 Detajet
Mirëmbajtja e sistemit të nxemjeve qendrore ne IEA
613-23-4966-2-2-1
23-05-2023 12-06-2023 Detajet
Furnizimi me auto-kombi për bartjen e pacientëve në hemodializë QKMF - Lipjan - Ritenderim
613-23-5207-1-2-1
26-05-2023 15-06-2023 Detajet
llot 1 Ndërtimi i shtratit të lumit në fshatin Gadime dhe asfaltimi i rrugës rreth lumit -; dhe llot 2 Ndërtimi i shtratit të lumit në fshatin Smallushë, faza II-të
613-23-4034-5-1-1
01-05-2023 12-06-2023 Detajet
Furnizim me material te ndryshem per nevojat e KK Lipjan
613-23-5533-1-2-1
02-06-2023 21-06-2023 Detajet