Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONËSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONËSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONËSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS

 

 

KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM TË PËRKOHSHËM TË LOKALIT AFARIST NË PRONSI TË KOMUNËS