Republika e Kosoves

Lipjan

 

Viti 2024 

 

 

Materiali për mbledhjen e 28-të të Kuvendit të Komunës (29.03.2024)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 27 – të të Kuvendit të Komunës (29.02.2024)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 26 -të të Kuvendit të Komunës (26.01.2024)

 

Viti 2023 

 

 

Materiali për mbledhjen e 25-të të Kuvendit të Komunës (21.12.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 24-të të Kuvendit të Komunës (30.11.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 23-të të Kuvendit të Komunës (30.10.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 22-të të Kuvendit të Komunës (15.09.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 21-të të Kuvendit të Komunës (28.07.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 20-të të Kuvendit të Komunës (30.06.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 19-të të Kuvendit të Komunës (31.05.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 18-të të Kuvendit të Komunës (28.04.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 17-të të Kuvendit të Komunës (31.03.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 16-të të Kuvendit të Komunës (28.02.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 15-të të Kuvendit të Komunës (31.01.2023)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 14-të të Kuvendit të Komunës (22.12.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhje e 12-të të Kuvendit të Komunës (31.10.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e 11-të të Kuvendit të Komunës (28.09.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e dhjetë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit

 

 

 

Materiali për mbledhjen e nëntë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (29.06.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e tetë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (31.05.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e shtatë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (26.04.2022)

 

 

 

Materiali për mbledhjen e gjashtë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (31.03.2022)

 

 

 

 

Materiali për mbledhjen e pestë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (28.02.2022)

 

 

 

 

Materiali për mbledhjen e jashtëzakonshme

 

 

 

Materiali për mbledhjen e tretë të Kuvendit të Komunës së Lipjanit (31.01.2022)

 

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 2-të të Kuvendit të Komunës (24.12.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës (26.11.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 47-të të Kuvendit të Komunës (10.09.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 46-të të Kuvendit të Komunës – e jashtëzakonshme (09.08.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 45-të të Kuvendit të Komunës (30.06.2021)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 44-të të Kuvendit të Komunës (03.06.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 43-të të Kuvendit të Komunës – e jashtëzakonshme (07.05.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 42-të të Kuvendit të Komunës (29.04.2021)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 41-të të Kuvendit të Komunës (17.03.2021)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 40-të të Kuvendit të Komunës (19.01.2021)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 39-të të Kuvendit të Komunës (14.12.2020)

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 38-të të Kuvendit të Komunës (29.10.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 37-të të Kuvendit të Komunës (29.09.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 36-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (28.08.2020)

 

 

Materiali për Mbledhjen e 35-të të Kuvendit të Komunës

 

 

 

Materiali për mbledhjen e jashtëzakonshme

 

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 33-të të Kuvendit të Komunës (29.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 32-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës (09.06.2020)

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 31-të të Kuvendit të Komunës/28.05.2020

 

 

 

Propozim Vendim

 

 

 

Materiali për Mbledhjen e 28-të të Kuvendit të Komunës/27.02.2020

 

 

Materiali për Mbledhjen e 27-të të Kuvendit të Komunës/31.01.2020