Republika e Kosoves

Lipjan

 

Materiali për Mbledhjen e 36-të (e jashtëzakonshme) të Kuvendit të Komunës

2020/08/25 - 1:10

PROPOZIM VENDIM MBI BARTJEN E REZERVES KOMUNALE 2020

 

  PROPOZIM VENDIM MBI RIDESTINIMIN DHE TRANSFERIN E MJETEVE TË BUXHETIT PËR VITIN 2020