Republika e Kosoves

Lipjan

 

   Raport vlerësimi për përzgjedhjen e ndërtesave Lipjan

 

  Shpallja e rezultateve të përgjedhjes së ndërtesave përfituese Lipjan