Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

 

RREGULLORET DHE LIGJET E DREJTORATIT

 

 

 

 

UDHËZUES PËR QYTETAR

 

 

 

 

PUNA ME PALË

 

 

 

 

SEKTORI PËR ADMINISTRATË TË PËRGJITHSHME

 

 

 

 

SEKTORI I GJENDJES CIVILE

 

 

 

 

SEKTORI I KUVENDIT

 

 

 

 

SEKTORI PËR MIRËMBAJTJE DHE OPERIM

 

 

 

 

NJËSIA PËR TË DREJTAT E NJERIUT