Republika e Kosoves

Lipjan

 

PLANI I ZBATIMIT TË REKOMANDIMEVE TË PRANUARA ME RAPORTIN FINAL NGA AUDITORI I ZYRËS KOMBËTARE TË KOSOVËS PËR VITIN 2022 

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2022

RAPORTI I AUDITIMIT  PËR VITIN FINANCIAR 2021

RAPORTI I AUDITIMIN PËR VITIN FINANCIAR 2020

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2019

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2018

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2017

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2016

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2015

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2014

RAPORTI I AUDITIMIT PËR VITIN FINANCIAR 2013