Republika e Kosoves

Lipjan

 

Fatbardhë Shurdhiqi

Zyrtare përgjegjëse për sinjalizim në Komunën e Lipjanit

Tel: +381 (38) 200 – 41 503
E-mail: fatbardhe.shurdhiqi@rks-gov.net

Vendimi për caktimin e zyrtarit përgjegjës

Mbrojtja e Sinjalizuesve/Udhëzues