Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

Thirrja e dytë për Aplikacionin Relaod

 

 

 

 

Udhëzime për Aplikantë të thirrjes publike Komuna e Lipjanit

 

 

 

 

Shtojca 1 Formulari i Aplikimit për Projekt Propozimin Lipjan

 

 

 

 

Shtojca 2 Ndarja e Buxhetit Lipjan

 

 

 

Shtojca 3 Korniza Logjike Lipjan

 

 

 

Shtojca 4 Plani i Vizibilitetit Lipjan 

 

 

 

 

Shtojca 5 Formulari për Identifikim Administrator Lipjan

 

 

 

Shtojca 6 Formulari i Identifikimit Financiar Lipjan

 

 

 

Shtojca 7 Deklarata e Pershtatshmerise Lipjan

 

 

 

Shtojca 8 Deklarata për financimin e dyfishte Lipjan

 

 

 

Shtojca 9 Deklarata për partneritet

 

 

 

Shtojca 10 Lista e Kontrollit Lipjan

 

 

 

Thirrje Publike për Nominim të Përfaqësuesit të OJQ-ve nga Komuna e Lipjanit