Republika e Kosoves

Lipjan

 

  KODI I ETIKËS PËR ZYRTARËT E KOMUNËS SË LIPJANIT