Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2019

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2018

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2017

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2016

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2015

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2014

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2013