Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2024

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2023

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2022

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2021

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2020

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2019

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2018

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2017

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2016

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2015

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2014

 

 

 

 

 

 

SUBVENCIONET PËR VITIN 2013