Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

KËRKESAT – APLIKACIONET

 

 

 

UDHËZUES PËR LEJE NDËRTIMI

 

 

 

INFORMATOR PËR PUNËN E DREJTORATIT

 

 

   

     PUNA ME PALË

 

 

 

 REXHISTRI I KUSHTEVE NDËRTIMORE

 

 

 

LISTA E LEJEVE NDËRTIMORE 2018

 

 

 

REXHISTRI I LEJEVE NDËRTIMORE

 

 

 

VENDIMET E KUVENDIT

 

 

 

DOKUMENTET PLANORE DHE PLANET TJERA INTEGRALE