Republika e Kosoves

Lipjan

 

RAPORTI PËRFUNDIMTAR I PERFORMANCËS PËR VITIN 2022 – KOMUNA E LIPJANIT

 

VLERËSIMI FINAL I PERFORMANCËS SË VITIT 2022 PËR GRANTIN E PERFORMANCËS KOMUNALE (RAPORTI VJETOR PËR VITIN FISKAL 2024) 

 

RAPORT I PERFORMANCËS SË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

 

RAPORTI I VLERËSIMIT TË PERFORMACË SË VITIT 2020, PËR GRANTIN E PERFORMANCËS KOMUNALE PËR VITIN FISKAL 2022

 

RAPORTI I PERFORMANCËS SË KOMUNAVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2020

 

RIVLERËSIMI I PERFORMANCËS SË VITIT 2019 PËR GRANTIN E PERFORMANCS KOMUNALE PÊR VITIN FISKAL 2021

 

 

RAPORTI I PËRFORMANCËS SË KOMUNAVE, JANAR – DHJETOR 2019