Republika e Kosoves

Lipjan

 

 

Aplikacioni për dhënie në shfrytëzim për pronat ZK Konjuh

 

 

Formulari për aplikim për vendosje të bizneseve në Parkun Industrial në Qylagë

 

 

 

Lista e Bizneseve Aktive Lipjan 

 

 

 

FORMULARËT – A

 

 

 

FORMULARËT – B,D,E

 

 

 

KODET E AKTIVITETEVE

 

 

 

MODELET E STATUTEVE

 

 

Borgjet për lejet afariste