Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ
 


 


Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm për Komunën e Vitisëmë shumë...


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


Strategjia pёr Informim dhe Komunikim e Komunёs sё Vitisё 2016-2018 më shumë...


Udhëzues për Biznes dhe Investime në Viti - më shumë...

A Business and Investment Guide for Viti - read more...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët më shumë... 


Të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare më shumë...


Rrugët e qytetit  të Vitisë
      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim

Lajme


U mbajt mbledhja e katërt e rregullt e Kuvendit Komunal
27 prill 2017
 Sot është mbajtur mbledhja e katërt e rregullt e Kuvendit Komunal të Vitisë, me që rast janë shqyrtuar dhe aprovuar disa pika me rëndësi. Fillimisht këshilltarët komunal kanë parashtruar pyetje për disa çështje drejtuar ekzekutivit komunal dhe zv.kryetarit të komunës Hasan Aliu.  
më shumë...

Java për të drejtat e viktimave të krimit
26 prill 2017
Në kuadër të javës për të drejtat e viktimave të krimit, komuna e Vitisë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës në Viti dhe Ekipin Veprues për Siguri në Bashkësi, kanë filluar fushatën e vetëdijesimit për të drejtat e viktimave të krimit qe zgjatë nga 20 deri më 30 prill.

më shumë...

KFOR-i trajnon zjarrfikësit dhe policinë për raste të fatkeqësive
26 prill 2017
KFOR-i amerikan ka organizuar trajnim për Njësinë e zjarrfikësve dhe policinë e Kosovës. Qëllim i këtij trajnimi ka qenë ofrimi i ndihmës së parë dhe është organizuar në dy gjuhë shqip dhe serbisht. 
më shumë...

Komuna e Vitisë vazhdon me lirimin e hapësirave publike
26 prill 2017
Komuna e Vitisë, konkretisht Drejtoria për Inspekcion e kësaj komune edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me aksionet e lirimit të hapësirave publike nga uzurpatoret. Me këtë rast sot në qytetin e Vitisë, më saktësisht në afërsi të objektit të quajtur “Banesat e Verdha” është bërë largimi i një barake e cila është shfrytëzuar për qëllime komerciale. Gjithashtu është bërë lirimi i hapësirave publike nga kjo pjesë në drejtim të tregut të gjelbër në Viti. Kurse ky aksion do të vazhdoj edhe në disa lokalitete të tjera të komunës së Vitisë.
 
më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 


   Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png