Mirë se vini në Viti


Të nderuar vizitor,  Web-faqja zyrtare e Komunës së Vitisë vazhdon të jetë një dritare informative për qytetarët, ndonëse tani me një version më efektiv, ku ju ofron mundësin të informoheni me zhvillimet komunale e po ashtu edhe të ju ofroj shërbimet e nevojshme.

 

      
 
Fillimi
Komuna
Kuvendi
Shërbimet
Qyteti
Projektet
Lajmet
Shpalljet
Prokurimi
FAQ
 


 


Plani i Mobilitetit të Qëndrueshëm për Komunën e Vitisëmë shumë...


Raporti për Funksionimin e Komunave të Republikës së Kosovës  më shumë...


RAPORTI AUDITIMIT
Raporti i Auditorit të Përgjithshëm për Komunën e Vitisë për vitin 2013 më shumë... 


Strategjia Komunale për personat me aftësi të kufizuara (2015-2018) më shumë...


Strategjia pёr Informim dhe Komunikim e Komunёs sё Vitisё 2016-2018 më shumë...


Udhëzues për Biznes dhe Investime në Viti - më shumë...

A Business and Investment Guide for Viti - read more...


 Të Drejtat Gjuhësore në Kosovë


Ueb-faqja e Zyres së Komisionerit për Gjuhët më shumë... 


Të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare më shumë...


Rrugët e qytetit  të Vitisë
      Kontakto Komunën 

    0280/381-647
        prej orës 08:00-16:00

Kontakto Komunën

Njoftim


NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË

Njoftojmë tatimpaguesit se Ministria e Financave nga data 1 Mars tatimpaguesve ua mundëson marrjen (shtypjen) e faturës, përcjelljen e gjendjes, si dhe bërjen e pagesës së tatimit në postë apo në bankë. Përveç kësaj, numri UNIREF në faturë ua mundëson tatimpaguesve që ta kryejnë pagesën edhe përmes sistemit bankar, e-banking. Kusht është futja e të dhënave personale në regjistrin e tatimit në pronë siç janë: emri, mbiemri dhe numri personal.
Për t’u qasur në shërbimin elektronik, tatimpaguesit duhet të vizitojnë ueb faqen zyrtare të DTP-së: https://fatura.tatimineprone-rks.org/
 

NJOFTIM NGA ZYRA E TATIMIT NË PRONË PËR FALJEN E BORXHEVE

Në zbatim të Ligjit nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, Komuna e Vitisë bën publikimin e  listave  të personave fizik dhe juridik, të cilët duke ju nënshtruar ligjit mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike (tatimi në pronë) për periudhën deri më 31 dhjetor 2008. Listat janë të publikuara në faqen zyrtare të Komunës dhe në ndërtesën e tatimit në pronë. Listat pasqyrojnë gjendjen e të dhënave deri me dt. 01 Tetor 2015. 

 Për më rreth këtij njoftimi si dhe të listave për falje të borxheve kliko: më shumë...

 

Lajme


U mbajt mbledhja e parë e Komitetit për Politikë e Financa
19 janar 2017

Është mbajtur sot mbledhja parë  e rregullt e Komitetit për Politikë dhe Financa , në të cilën janë shqyrtuar disa pika të rendit të ditës, që ishin paraparë për këtë mbledhje.   

më shumë...

Zyrtarizohet partneriteti midis Vitisë dhe komunës gjermane Kirchhain nga Gjermania
17 janar 2017
Gjatë vizitës që kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti është duke zhvilluar në shtetin Gjerman ai është takuar edhe me kryetarin e komunës Kirchhain, Olaf Hausman. Gjatë këtij takimi është zyrtarizuar partneriteti midis këtyre dy komunave.
 
më shumë...

Konferencë për shtyp e Drejtorisë së Inspektoratit dhe asaj për Kulturë, Rini e Sport
17 janar 2017
Drejtoria e Inspekcionit por edhe Drejtoria për Kulturë Rini e Sport, kanë mbajtur sot një konferencë për shtyp, në të cilën kanë prezantuar punën një vjeçare gjatë vitit 2016, si dhe planet në të ardhmen. 
më shumë...

U mbajt Këshilli i Drejtorëve
16 janar 2017
Në mbledhjen e rregullt të Këshillit të Drejtorëve që u mbajt sot janë shqyrtuar disa pika të rendit të ditës, konkretisht, Draft Plani i Integritetit 2017-2020, Plani I Veprimit për Transparencë në Komunën e Vitisë 2017, Raporti i punës së Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 2016. Gjithashtu në këtë mbledhje është diskutuar edhe për propozim vendimin për rregullimin e komunikacionit në qytetin e Vitisë dhe territorin e saj si dhe Propozim  vendimi për dhënien në shfrytëzim afatshkurtër pronën e paluajtshme të komunës kompanisë KKDFE SH.A “KEDS” për vendosjen e një trafo elektrike. Kurse me kërkesën e zv. Kryetarit të Komunës së Vitisë, Hasan Aliu i cili njëherit kryesoj këtë mbledhje u dha edhe një informatë mbi fillimin e gjysmë vjetorit të dytë shkollor 2016/2017 në shkollat e komunës së Vitisë. 
 
më shumë...

 

Komuna Online

DSC03291.JPG

  Kryetari i Komunës

z. Sokol Haliti 

 


   Buxheti i Komunës së Vitisë


 Nëse keni bërë kërkesë për dokumentet e Republikës së Kosovës) dhe prisni konfirmimin se dokumenti juaj është gati 
document_list.png