Republika e Kosoves

Viti

Të nderuar qytetarë vitias

Komuna e Vitisë në bashkëpunim me USAID ka hartuar broshurat informative të thjeshtësuar për të informuar ju në lidhjen me të drejtat dhe mënyrën e regjistrimit të pronës së:

Regjistrimin e pronës të sapo blerë

Regjistrimin e pronës së trashëguar

Regjistrimin e pronës  që rrjedh nga vendimi i gjykatës