Republika e Kosoves

Viti

Ndarja e buxhetit komunal të Vitisë (Platforma GAP)

Për të parë ndarjën e buxhetit komunal të VItisë klikoni mbi vegëzën e më poshtëme:

http://www.institutigap.org/spendings/?viti/2018#/~/viti