Republika e Kosoves

Viti

 

NAIM PIRA

Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë

IFORMACIONET PËRSONALE

Emri:               Naim

Mbiemri:        Pira

Adresa:           Pozharan-Viti

Telefoni:          044 195 695

E-mali:             naim.pira@rks-gov.net

Nacionaliteti:  Kosovar

Data e lindjes:   26.01.1962

Gjinia: M

Mandati i dytë Kryesues i Kuvendit Komunal të Vitisë

EDUKIMI:  Në shkollën e Mesme “Bora Ramizi” drejtimi Gjeologji,  Viti

1983-1990 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehtaro-Metarlogjik – drejtimi Gjeologji e përgjithshme

Titulli i Studimeve ” Ingj.i Diplomuar i Gjeologjisë

PROVOJA E PUNES:

Emri dhe lloji i punëdhënësit:

Prej – deri: 1990-1993, Profesor pran qendrës shkollore “Kuvendi i Lezhës” Viti

Prej – deri: 1993-2000, Biznisë privat, Driloni shpk- Pozharan

Njohuritë e gjuhëve të huaja:

Gjuha Shqipe (amtare)

Serbo-kroate(shume mirë shkrim dhe komunikim)