Republika e Kosoves

Viti

 

Bekim AZIZI

Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Vitisë

IFORMACIONET PËRSONALE

Emri:               Bekim

Mbiemri:        Azizi

Adresa:           Smirë-Viti

Telefoni:          044

E-mali:             @rks-gov.net

Nacionaliteti:  Kosovar

Data e lindjes:

Gjinia: M

Mandati i parë si  Kryesues i Kuvendit Komunal të Vitisë

TË DHËNAT DUKE U PËRPUNUAR…