Republika e Kosoves

Rahovec

Misioni & Vizioni

Në faqen zyrtare të Komunës së Rahovecit opinioni i gjerë do të njihet me strukturën organizative të Ekzekutivit të Komunës, përbërjen e Kuvendit të Komunës dhe zhvillime të tjera në komunën e Rahovecit.
Po ashtu, qytetarët do të njihen me detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve komunal, drejtorëve të drejtorive, aktivitetet në komunë që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve në përgjithësi.
Në këtë faqe do të gjeni të publikuar vendimet, rregulloret , strategjitë, dokumentet zhvillimore dhe dokumente të tjera që përbëjnë interes për qytetarët.
Në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, rritjes së cilësisë së shërbimeve komunale

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Libri i Proceseve

Konkurs Ndërkombëtar për Diazjnimin e Sheshit Qendror të Rahovecit

sherbimet