Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra e Prokurimit

-Astrit Mullabazi , U.D Shef i zyrës së prokurimit

Tel: 044 563838

Email:Astrit.Mullabazi@rks-gov.net

-Kujtim Popaj,Inxhinier në zyrën e prokurimit

Tel: 044208315

Email:kujtim.popaj@rks-gov.net

-Teki Mustafa,Asistent i zyrës së prokurimit

Tel: 044229976

Email:teki.mustafa@rks-gov.net