Republika e Kosoves

Rahovec

Fatmir Iska

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Fatmir

Mbiemri: Iska

Data e lindjes: 04.06.1980

Vendi i lindjes: Gjakovë

Shtetësia: Kosovar

Adresa:  Rahovec