Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Barazi Gjinore

Alban Gashi, Zyrtar për Barazi Gjinore

Email: alban.i.gashi@rs-gov.net

Tel: +383 (0) 44 77 86 52