Republika e Kosoves

Rahovec

Valmir Gashi-Zyrtar përgjegjës për Mbrojtjen e Sinjalizueseve.

Email: valmir.r.gashi@rks-gov.net

Adresa:Rr. Dëshmorët e Pashtrikut p.n.

21000 Rahovec,Kosovë.

Tel: 044468178

Bazuar ne Rregulloren  nr.03/2021 (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216) për Përcaktimin e Procedurës për Pranimin dhe Trajtimin e Rasteve të Sinjalizimit, e cila është hartuar nga Ministria e Drejtësisë dhe miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.

Vendimi