Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Mbiemri:                    Qeli

Emri:                            Lendrit

Data e lindjes:          21.08.1990

Vendi i lindjes:         

Shtetësia:                  Kosovar

Adresa:                       Ali Pashë Tepelena 355/2, Gjakovë

Tel:                              +383 (0) 49 714 458

E-mail:                         lendrit.qeli@rks-gov.net

Për më shumë: Lexo Këtu