Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Integrime Evropian/Zyrtar për Mbrojtjen e Sinjalizuesve

Germia Gashi, Zyra për Integrime Evropian

Tel: 049 407 039

Email: germia.gashi@rks-gov.net