Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Informim

Blerta Gashi: 

Zyrtare për Informim

Zyrtare përgjegjëse për koordinimin e konsultimeve, dëgjimeve dhe takimeve publike

Zyrtare për Shqyrtimin Fillestar të Kërkesave për Qasje në Dokumentet Publike

Zyrtare përgjegjëse për menaxhimin me Platformën e Konsultimeve Publike


Ka lindur me 01.04.1986 në fshatin Krushë e Madhe, të komunës së Rahovecit.
Shkollën fillore dhe të mesme i ka kryer në fshatin Krushë e Madhe, ndërsa Fakultetin e Arteve-dega Dramaturgji në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2019 – ka filluar punën si Zyrtare për Lektorim në Komunën e Rahovecit.

Vendim për caktimin e zyrtarit përgjegjës për koordinimin e konsultimeve, dëgjimeve dhe takimeve publike

Nga 01 korriku 2022 është Zyrtare për Informim në Komunën e Rahovecit.

 

Është e martuar dhe është nënë e dy fëmijëve.

 

E-mail: blerta.gashi@rks-gov.net

zyraeinformimitrahovec@gmail.com

Tel: +383 (0) 44 63 73 57