Republika e Kosoves

RahovecTenderi Data e fillimit Data e mbarimit Veprimet
RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMIT NË FSHATIN SAPNIQ
623-24-1691-5-1-1
18-04-2024 13-05-2024 Detajet
VENDOSJA E ASHENSORIT NË OBJEKTIN E RI TË KOMUNËS – Ritenderim
623-24-3623-5-2-1
17-04-2024 07-05-2024 Detajet
RIPARIME NË NËNTË (9) SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME TË LARTA
623-24-3635-5-2-1
17-04-2024 07-05-2024 Detajet
DIGJITALIZIMI I DOKUMENTACIONIT KADASTRAL – RIRREGULLIMI I VEKTORIT NË KOMUNËN E RAHOVECIT – Ritenderim
623-24-3443-2-1-1
12-04-2024 22-05-2024 Detajet
NDËRTIMI DHE MIRËMBAJTJA E RRUGËVE FUSHORE
623-24-3803-5-2-1
23-04-2024 13-05-2024 Detajet
NDËRTIMI I KANALIT TË KULLIMIT TË TOKAVE BUJQËSORE FORTESË – CELINË
623-24-3695-5-2-1
18-04-2024 08-05-2024 Detajet
FUSHAT SPORTIVE DHE PARQET NAGAC, RAHOVEC, XËRXË, PATAQAN I EPËRM, HOÇË E VOGËL DHE ZATRIQ
623-24-3759-5-2-1
19-04-2024 10-05-2024 Detajet
NDËRTIMI I SHTANDEVE (TEZGAVE) MOBILE PËR MBAJTJEN E PANAIREVE
623-24-3589-5-2-1
16-04-2024 07-05-2024 Detajet