Republika e Kosoves

Rahovec

Smajl Latifi

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri:Smajl

Mbiemri: Latifi

Data e lindjes: 09.10.1971

Vendi i lindjes:Ratkoc, Rahovec

Shtetësia: Kosovar

Adresa: Rr. Xhelal Haja – Toni, Rahovec

Për më shumë lexo këtu