Republika e Kosoves

Rahovec

Njësia Komunale për të Drejtat e Njeriut

Habibe Haxhimustafa

Koordinatore për të Drejtat e Njeriut

Email: Habibe.Haxhimustafa@rks-gov.net

Tel: 044 200 740