Republika e Kosoves

Rahovec

Sektori i kuvendit

Skender Hamza, Udhëheqës i Sektorit për Punë të Kuvendit Komunal

Email: skender.hamza@rks-gov.net

Tel: 045 884-561

Senad Mullaavda, Përkthyes Shqip – Sërbisht

Email: senad.mullaavda@rks-gov.net

Tel: 044 204-029

Agim Hoti, Zyrtar i lartë për punë të Kuvendit dhe Komitetëve

Email: agim.d.hoti@rks-gov.net

Tel: 045 991 776