Republika e Kosoves

Rahovec

2020

Raporti i shkurter mbi proceduarat e ndjekura per organizimin e degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2021

Raporti i shkurter mbi proceduarat e ndjekura per organizimin e degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2021

2019

Raporti-procesverbali per KAB-in 2020-2022

Raporti-procesverbali per KAB-in 2020-2022   

Orari i degjimeve buxhetore per vitet 2020.21.22

2018

Procesverbalii degjimeve publike me qytetare per buxhetine vitit 2019

Procesverbalii degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2017