Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Lektorim

Blerta Gashi

Zyrtare për Lektorim

Email: blerta.gashi@rks-gov.net

Tel: 044/637 – 357