Republika e Kosoves

Rahovec

2023

Plani i vizitave sistematike të nxënësve të SH.F.M.U. NË KOMUNËN E RAHOVECIT – Qershor 2023

Udhëzues për përmirësimin e procesit të inspektimit të ndërtesave

Plani për përmirësimin e shërbimeve DGJKP

2022

Strategjija Komunale per Informim dhe Komunikim 2022-2025

  2021

Strategjia e zhvillimit lokal ekonomik të komunës së Rahovecit 2021-2025

Lista e vendimeve te nenshkruara nga kryetari i komunes se Rahovecit gjate viteve 2018-2019-2020 dhe 2021-pjesa 1

Lista e vendimeve te nenshkruara nga kryetari i komunes se Rahovecit gjate viteve 2018-2019-2020 dhe 2021-pjesa 2

 

  2020

  2019 

2018

Lista e vendimeve te nenshkruara nga kryetari i komunes se Rahovecit gjate viteve 2018-2019-2020 dhe 2021-pjesa 1

Lista e vendimeve te nenshkruara nga kryetari i komunes se Rahovecit gjate viteve 2018-2019-2020 dhe 2021-pjesa 2