Republika e Kosoves

Rahovec

EVIDENTIMI I KERKESAVE TE PRANUARA NE ZYREN E KRYETARIT-SHKURT 2022

EVIDENTIMI I KERKESAVE TE PRANUARA NE ZYREN E KRYETARIT-JANAR-2022

EVIDENTIMI I KERKESAVE TE PARASHTRUARA PRANE ZYRES SE KRYETARIT-MARS 2021

EVIDEVIDENTIMI I KERKESAVE TE PRANUARA NE ZYREN E KRYETARIT PER MUAJIN SHKURT -2021

ENTIMI I KERKESAVE TE PARASHTRUARA PRANE ZYRES SE KRYETARIT-JANAR 2021