Republika e Kosoves

Rahovec

2020

1. Njoftimi per planin e punes se kuvendit 2021

2. Draft Plani i Punes se Kuvendit te Komunes se Rahovecit per vitin 2021

1. Njoftim per Rregulloren per Perkujdesje dhe Mbrojtje te Femiejve

2. Draft-Rregullore per Perkujdesjen dhe Mbrojtjen e Femijeve

1. Njoftimi per planin e punes se kryetarit per komunes 2021

2. PLANI I PUNES SE KRYETARIT TE KOMUNES 2021

Draft Rregullore per Taksa Komunale per Debat Publik (SHQIP)

Draft Rregullore per Taksa Komunale per Debat Publik (SHQIP)

Pravilnik za Opštinske Takse za Javnu Raspravu (SRB)

Pravilnik za Opštinske Takse za Javnu Raspravu (SRB)

Draft-Plani-i-punes-se-kryetarit-te-komunes-dhe-qeverise-per-vitin-2020

Draft-Plani-Komunal-i-Veprimit-per-Eficience-te-Energjise-PKVEE-2019-2021 (1)

Vendim-per-venien-ne-debat-publik-te-Planit-Komunal-te-Veprimit-per-Eficience-te-Energjise-PKVEE-2019-2021

Draft-Plani-Lokal-per-Veprim-ne-Mjedis-2019-2024

Vendim-per-venien-ne-debat-publik-te-Planit-Lokal-per-Veprim-ne-Mjedis-2019-2024