Republika e Kosoves

Rahovec

 

2020

Raporti i shkurter mbi procedurat e njekura per organizimion e debatit te dyte publik te kryetarit per punen njevecare te qeverise komunale per vitin kalendarik 2020

Raporti i shkurter mbi procedurat e ndjekura per organizimin e degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2021

Raporti i shkurter mbi procedurat e ndjekura per organizimin e degjimeve publike me qytetare per buxhetin e vitit 2021

Raporti per procedurat e ndjekura per mbajtjen e debatit publik me qytetare per Punen Gjashtemujore te Qeverise Komunale per vitin 2020

Raporti per procedurat e ndjekura per mbajtjen e konsultimit publik me OJQ

Raport per procedurat e ndjekuara per mbajtjen e Debatit Publik per Kornizen Afatmesme Buxhetore KAB, per vitin fiskal 2021 dhe Vleresimin e Hershem per vitet 2021-2023

Raporti i shkurter per proceduarat e organizimit te konsultimit publik me kryetaret e keshillaveanetareve te keshillave te lagjeve dhe fshatrave

Raporti, njoftimi, lista e nenshkrimeve te qytetareve dhe zyrtareve pjesemarres te Draft-Rregullores Nr. 01.2020 per Taksa Komunale

Raporti i shkurter per konsultimin publik per Krijimin e Zones Ekonimike

Raporti i shkurter per konsultimin publik per Planin Komunal të Veprimit per Eficience te Energjise PKVEE-2019-2021 dhe Planin Lokal te Veprimit ne Mjedis 2019-2020

 

2019

Raporti i konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Raporti i konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Informate per mbajtjen e konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019

Informate per mbajtjen e konsultimeve publike me qytetare per vitin 2019