Republika e Kosoves

Rahovec

-Lista e përgjithshme:

 

Lista e shërbimeve Komunale 2024

Lista e shërbimeve Komunale  

 

 

-Lista për secilën drejtori:

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria e Administrates se Pergjithshme (DAP)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria e Komunale e Arsimit (DKA)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen ngaDrejtoria e Bujqesise, Pylltarise dhe Zhvillimit Rural (DBPZHR)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Buxhet dhe Financa

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizem (DEZHT)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Gjeodezi, Kadaster dhe Prone (DGJKP)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Kulture, Rini dhe Sport (DKRS)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Shendetesi dhe Përkujdesje Sociale (DSHPS)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Urbanizem, Planifikim dhe Mbrojtje te Mjedisit (DUPMM)

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohen-leshohen nga Drejtoria per Sherbime Publike (DSHP)

-Lista e përgjithshme:

Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrojne drejtorite per qytetare

-Lista për secilën drejtori:

1.Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohet nga Drejtoria e Sherbimeve Publike per qytetare

2.Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohet nga Drejtoria eGjeodezise, Kadaster dhe Prone per qytetare

3.Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohet nga Drejtoria e konomise, Zhvillimit dhe Turizmit per qytetare

4.Lista e hollesishme e sherbimeve qe ofrohet nga Drejtoria e Administrates per qytetare