Republika e Kosoves

Gjilan

Misioni & Vizioni

Qeverisja e mirë nënkupton shërbim ndaj qytetarëve. Komuna e Gjilanit është e përkushtuar që këtë shërbim ta kryej në mënyrën më të mirë të mundshme. Kryetari Lutfi Haziri është zotuar se do t`i qojë deri në fund premtimet e tij për ta ndryshuar jetën e qytetarëve të Gjilanit.
“Unë dhe këshilltarët komunalë kemi vetëm një detyrë dhe ajo është që t`iu shërbejmë qytetarëve me dinjitet dhe sa më mirë” – është motoja e qeverisjes së tij.
Vizioni i tij është një administratë digjitale efikase, shërbime të mira shëndetësore, arsimimin cilësor, bujqësi të zhvilluar, infrastrukturë moderne.
Duke dashur që të jetë sa më transparente me publikun, Komuna, përmes kësaj faqe elektronike ofron një pasqyrë të përgjithshme të aktiviteteve të saj, për t`iu dhënë mundësi qytetarëve që jo vetëm të njohin e vlerësojnë punën e institucioneve komunale, por edhe të bëhen pjesë e vendimmarrjes.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Impianti për trajtimin e ujërave të zeza

Ndreqe.com

Këshillillat e Fshatrave

Udhëzues: Aplikimi Online për Certifikata të Gjendjes Civile

Galeria e aktiviteteve

Profili Komunës

Udhëzues për të drejtat e përdorimit të gjuhëve zyrtare

OSCE – “Të drejtat gjuhësore të Kosovës”

INPO Sherbimet Sociale Animacion

Qasja në akte Komunale

Broshura

Plani i Veprimit për Transparencë

institutit GAP

Si të pajisem me leje ndërtimore

Kushtet ndërtimore leje ndërtimore

Raportet Zyrës Kombëtare të Auditimit

Qasja në dokumente zyrtare

Kodi i Etikës