Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Përgjegjës: Milivoje Zhivkoviq
Tel: 044 917 624