Republika e Kosoves

Gjilan

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Përgjegjës: u.d. Renan Imami
Tel: 044 575 018

email: renan.imami@rks-gov.net