Republika e Kosoves

Prizren

Misioni & Vizioni

Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Ueb-faqja e Komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të nderuar qytetarë,
Komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë pareshtur që, së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.​

 

 

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna

Qasja ne dokumente zyrtare

Pronat e Komunës së Prizrenit

Qasje ne E-mail Zyrtar

Shpjegimi i faturës së tatimit në pronë dhe Certifikata e vlerësimit të vlerësuar

Platforma digjitale për pjesëmarrje publike

Regjistri elektronik të procedurave administrative

STATUTI I KOMUNËS

DEKLARIMI I PASURISË

Lejet e Ndërtimit

Ndreqe.com

Faturat e taksës për grumbullimin e mbeturinave

Harta e qytetit

Pjesëmarrja e gjerë për Qeverisje të mirë

Instituti GAP

Raporto Korrupsionin! KALLXO.com

Parametra meterologjik dhe ndotjes

Mësojmë Serbisht

Faqja informative rreth pandemisë COVID 19

Visit Prizren

Platforma për të Drejtat e Njeriut