Republika e Kosoves

Prizren

Misioni & Vizioni

Mirë se erdhët në Komunën e Prizrenit!

Ueb-faqja e Komunës së Prizrenit ofron mundësi të avancuara informimi për aktivitetet e komunës, projektet dhe burimet njerëzore.

Të nderuar qytetarë,
Komuna jonë në politikën prioritare të saj ka kërkesat Tuaja, sepse ne mëtojmë pareshtur që, së bashku me Ju, t’i implimentojmë praktikat më të përparuara dhe demokratike në proceset e vendimmarrjes.​

 

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

sherbimet

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofron Komuna

Qasja në Dokumente Publike

Pronat e Komunës së Prizrenit

Shpjegimi i faturës së tatimit në pronë dhe Certifikata e vlerësimit të vlerësuar

Qasje ne E-mail Zyrtar

Regjistri elektronik të procedurave administrative

STATUTI I KOMUNËS

Platforma digjitale për pjesëmarrje publike

Mëso dhe ndërro qendrën e votimit brenda komunës

Ndreqe.com

DEKLARIMI I PASURISË

Lejet e Ndërtimit

Harta e qytetit

Faturat e taksës për grumbullimin e mbeturinave

Pjesëmarrja e gjerë për Qeverisje të mirë

Instituti GAP

Faqja informative rreth pandemisë COVID 19

Raporto Korrupsionin! KALLXO.com

Parametra meterologjik dhe ndotjes

Mësojmë Serbisht

Visit Prizren

Platforma për të Drejtat e Njeriut