Republika e Kosoves

Prizren

ADEM SHABANAJ

Këshilltar LVV

ADMIR ALJILJI

Këshilltar SDU

ADRIT KRASNIQI

Këshilltar PDK

AGIM MUQAJ

Këshilltar AAK

AGNESA SINANAJ

Këshilltare AAK

ALBAN BISLIMAJ

Këshilltar PDK

BAJRAM KASTRATI

Këshilltar AAK

BRIKENA KARAVIDAJ

Këshilltare LDK

BUJAR HASANI

Këshilltar PDK

DAFINA ALISHANI

Këshilltare LVV

DAFINA BLLACA

Këshilltare PDK

DRITA QENAJ

Këshilltare PDK

DRITON DAÇI

Këshilltar PDK

EGZONA HOXHAJ

Këshilltare PDK

ERTAN SIMITÇI

Këshilltar YTHP

FARUK TAHIRI

Këshilltar LVV

FLORENT UKAJ

Këshilltar LDK

HAZIZ HODA

Këshilltar LDK

ILIR GASHI

Këshilltar LVV

ISLAM THAQI

Këshilltar LVV

KARANFIL HAXHILLARI

Këshilltar LVV

KASTRIOT KRASNIQI

Këshilltar PDK

KUJTESA KABASHI-SHATRI

Këshilltare LDK

MARIN PËRGJOKA

Këshilltar LDK

MERDZAN OSMANI

Këshilltar NDS

MIMOZA BUSHRANI

Këshilltare LVV

NAXHIJE MEMAJ

Këshilltare LDK

NAZIFE KOKOLLARI

Këshilltare LVV

PETRIT HOXHAJ

Këshilltar LVV

QEMAL KRASNIQI

Këshilltar LDK

SEAD ARIFI

Këshilltar VAKAT

SELMAN SOKOLAJ

Këshilltar LVV

SEVIL KAZAZI

Këshilltare KDTP

SHKELZEN KASTRATI

Këshilltar PDK

SHQIPE SHATRI

Këshilltare LVV

SHUKRI QUNI

Këshilltar Nisma

SHUKRIJE BERISHA

Këshilltare NISMA

TAJAR SUSURI

Këshilltar LVV

YMRAN FUSHA

Këshilltare PDK